39. ročníka medzinárodného filmového festivalu Agrofilm 2023

V rámci 39. ročníka medzinárodného filmového festivalu Agrofilm prebehne v termíne 4. 10. – 5. 10. 2023 v  priestoroch zasadacej miestnosti na prízemí sídla NPPC-VÚPOP na Trenčianskej 55 v Bratislave premietanie vybraných filmov.

Program premietania: http://agrofilm.sk/2023/program_nppc_BA_2023.pdf

Všetkých srdečne pozývame na premietanie.

Svetový deň pôdy 2022

Vážení členovia Societas pedologica slovaca, kolegovia, farmári, NGO, zástupcovia MPRV SR a ostatné zainteresované subjekty, dovoľte mi srdečne Vás pozvať na celodenný seminár s názvom:
Svetový deň pôdy – príležitosť riešiť udržateľnosť pôdy pre všetky zainteresované subjekty
a osláviť tak Svetový deň pôdy dňa 7. 12. 2022 na Výskumnom ústave pôdoznalectva a ochrany pôdy v Bratislave, Trenčianska 55.
Súčasťou seminára bude DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ VÚPOP NPPC a príspevky farmárov praktizujúcich udržateľný manažment na pôde.

Pozvánka: Stiahnuť

PREZENTÁCIE: Stiahnuť

Deň Zeme

Dňa 22. apríla si pripomíname „DEŇ ZEME“, ktorý nás upozorňuje na dôsledky ničenia životného prostredia a podnecuje zároveň k diskusii o možných riešeniach ako zabrániť jej znečisteniu. V tejto súvislosti sme pripravili pre Vaše deti aktivitu. Pošlite nám do 22. 04. 2022 na adresu Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy (NPPC – VÚPOP), Trenčianska 55, 821 09 Bratislava, kresbu Vašich detí na tému „Pôda – živý poklad pod našimi nohami“. Kresby budú vystavené v priestoroch knižnice NPPC – VÚPOP a autorom najkrajších kresieb pošleme malú odmenu.

Prieskum LUCAS 2022

Prieskum LUCAS 2022: Štatistický prieskum využitia krajiny a krajinnej pokrývky
Štatistický úrad Európskej komisie, EUROSTAT, vykonáva prieskum LUCAS 2022 o stave krajinnej pokrývky a využitia krajiny a ich zmenách v Európskej únii. Prieskum sa vykonáva od marca do októbra 2022 (https://ec.europa.eu/eurostat/web/lucas). V Slovenskej republike prieskum zahŕňa 3701 bodov v teréne a vykonáva ho Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy).

Úspešný príbeh vedy, výskumu a inovácií v oblasti agropotravinárstva

Dňa 25. 11. 2021 sa uskutoční odborné sympózium pri príležitosti 60-teho výročia založenia Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy.
Sympózium pod názvom „Úspešný príbeh vedy, výskumu a inovácií v oblasti agropotravinárstva“ sa bude konať pod záštitou ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR JUDr. Samuela Vlčana.

Program sympózia: Stiahnuť